Zapraszamy do zgłoszenia propozycji tytułów

 

Biblioteka ZSR CKP w Pszczelej Woli w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014- 2020 Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" otrzymała środki finansowe na zakup nowości. W ramach programu, którego celem jest upowszechnianie oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów, nasza szkoła zobowiązana jest do podjęcia działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiona zostanie jakość pracy biblioteki szkolnej, a w księgozbiorze znajdzie się wiele nowości. Środki finansowe uzyskane z programu przeznaczone zostaną na zakup książek wybranych przez społeczność naszej szkoły (z wyjątkiem podręczników).

Zapraszamy do zgłoszenia propozycji tytułów. W bibliotece będzie stało pudełko, do którego można wrzucić listę wybranych książek. Zdecyduj co będziesz czytał! Niech biblioteka zmieni się dzięki Tobie!