Uwaga! Ostatni nabór do szkół policealnych!

Jedyna szansa żeby uzyskać tytuł TECHNIKA w zawodzie: pszczelarz, rolnik, informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zgodnie z Rozp. MEN od września 2012 nie ma już naboru do szkół policealnych. ZSR CKP w Pszczelej Woli oferuje następujące kierunki kształcenia:

  • W zawodzie technik pszczelarz - Policealne Studium Pszczelarskie
  • W zawodzie technik rolnik - Policealna Szkoła Rolnicza i Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych w Zawodzie Technik Rolnik
  • W zawodzie technik żywienia - Policealna Szkoła Żywienia i Gospodarstwa Domowego
  • W zawodzie technik informatyk - Policealna Szkoła informatyczna

Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się (pierwszy zjazd dla pierwszego roku - semestr I (letni))  od 2 marca 2012 r.- piątek

 Plan zajęć wkrótce będzie dostępny w zakładce "Ogłoszenia dla szkół policealnych"

 

Karta informacyjna, podanie i kwestionariusz osobowy do pobrania w zakładce Rekrutacja>Dokumenty