Uczniowie-jeźdźcy na wykładzie

Szkolenie koni – bariery komunikacji oraz niewykorzystane możliwości

 

Grupa 16 uczniów klas jeździeckich wraz ze swoim nauczycielem 17.04.br wzięła udział w posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oraz Studenckie Koło Naukowe- Sekcja Hipologiczna. „Szkolenie koni- bariery komunikacji oraz niewykorzystane możliwości” to temat bardzo ciekawego wystąpienia doktora Krzysztofa Skorupskiego, autora książki „Psychologia treningu koni”. Prelegent omawiał i ilustrował mechanizmy uczenia się koni, zwracał uwagę, że wiele metod treningowych uwzględnia- ze szkodą dla koni- niedostateczną sprawność psychomotoryczną jeźdźców, proponował ćwiczenia, które pozwolą podnieść sprawność jeźdźców i stopień wyszkolenia koni uwzględniający ich dobrostan, wyraził pogląd, że za 5 czy 10 lat tak zwane metody „klasyczne” i „naturalne” zapożyczą wzajemnie od siebie to, co najlepsze i będzie można mówić tylko o jeździectwie dobrym i złym.