Pszczela Wola. Technikum Pszczelarskie na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu

Technikum Pszczelarskie na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu

W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej reprezentowały minister Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek.
Technikum pszczelarskie jako jedyna szkoła z Województwa Lubelskiego na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej, prezentowała na kongresie Powiatów „Dobry zawód”. Za udział w Kongresie i ciekawe zaprezentowanie zawodu technika pszczelarza Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Do podziękowań dołączyła także Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty. Stanowisko Technikum Pszczelarskiego było bardzo chętnie odwiedzane przez  licznych gości. Naszą szkołę reprezentowali dyrektor Mirosław Worobik, Anna Korbus, Tomasz Kędziora oraz uczniowie Jakub Kokoszko i Kacper Kołodziej.
Wśród gości Wrocławskiego Kongresu byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach( po jednej z każdego województwa).
Tomasz Kędziora.