Sienkiewicz widziany oczami gimnazjalisty

Sienkiewicz widziany oczami gimnazjalisty” czyli jak uczciliśmy Rok Sienkiewiczowski w naszej szkole
W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, uczcił Jego pamięć i ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Uczniowie klasy II A Gimnazjum włączyli się w jego obchody realizując projekt „Sienkiewicz widziany oczami gimnazjalisty”.  10 czerwca członkowie grupy projektowej 
w składzie: Michał Skrzypczak, Michał Podsiadły, Filip Sieńko, Małgorzata Stec, Agnieszka Smoleń, Karolina Bogut, Wojciech  Wachowski, Marieta Trynkiewicz, Julita Pyrda zaprezentowali efekty swojej pracy w bibliotece szkolnej. Michał, Filip i Michał przygotowali plansze  zawierające informacje o życiu i dorobku literackim Henryka Sienkiewicza, wystawę książek i artykułów dotyczących pisarza, ciekawych wydań jego powieści i nowel. Zadaniem Małgorzaty i Agnieszki było wykonanie prezentacji multimedialnej  na temat biografii noblisty, przyznania Nagrody Nobla, pokazanie  jego szerokiej działalności nie tylko literackiej (dziennikarz, podróżnik traper, społecznik). Karolina i Wojtek zredagowali gazetkę okolicznościową pt. „Kurier pszczelowolski” poświęconą pisarzowi (biografia, twórczość
i wykaz utworów, zdjęcia, fragmenty korespondencji, cytaty, notatki na temat miejsc,
z którymi artysta był związany w kraju i za granicą). Marieta i Julita przygotowały konkursy
i quizy wiedzowe „(Nie)znany Sienkiewicz?”, które w formie zabawy miały przybliżyć postać Wielkiego Polaka i  zwrócić uwagę na jego wkład w rozwój literatury.

Opiekunem grupy była p. I. Kępa.