Pszczela Wola. Rozpoczęcie zajęć z języka włoskiego i portugalskiego.