Pszczela Wola. Przewrót kopernikański

Przewrót kopernikański

Przewrót kopernikański w naszym gimnazjum.

 

 

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło projekt mający na celu upowszechnienie aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem – opartych o eksperymentowanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, poznawanie zjawisk poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Chcemy, by nasza szkoła stała się miejscem, w których pobudza się ciekawość ucznia i angażuje się go do samodzielnego poznawania świata oraz dba o wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału.

M. Pietrow.