Projekt w gimnazjum

W dniach od od 10 maja do  25 czerwca 2012 r. grupa uczniów z klasy II a gimnazjum ZSR-CKP w Pszczelej Woli realizowała interesujący projekt edukacyjny pod nazwą "Ewa Kołaczkowska – piewczyni piękna ziemi strzyżewickiej". Uczniowie w różnych formach poznawali życie i twórczość pisarki, autorki książek dla dzieci i młodzieży wywodzącej się ze strzyżewickiej ziemi. Zadaniami do wykonania była gazetka ścienna, album mówiący o życiu rodzinnym pisarki, zgromadzenie książek napisanych przez Ewę Kołaczkowską, wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach noszącej imię Ewy Kołaczkowskiej, w której gościła nas i opowiedziała nam o życiu i twórczości Ewy Kołaczkowskiej w bardzo ciekawy sposób Pani Dyrektor Zofia Kukuryka. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do powierzonych im zadań, sumiennie i starannie je wykonując. Podsumowaniem projektu była ciekawa prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów pokazująca życie i twórczość Ewy Kołaczkowskiej jak również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach. 

Renata Podgurniak