Projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
” ZAGRANICZNE STAŻE UCZNIÓW Z PSZCZELEJ WOLI”
projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu
ERASMUS+

 

W ramach projektu 32 uczniów naszej szkoły z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch.
Celem podstawowym naszego projektu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych
Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (60 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w roku szkolnym 2015/16 na staże wyjedzie 16 – osobowa grupa uczestników pod opieką 2 przedstawicieli szkoły. Taka sama, 16 – osobowa grupa wyjedzie na staże w następnym roku.
Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez portugalską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+