Pszczela Wola. Projekt edukacyjny 2015-2

Projekt edukacyjny 2015-2

Powiedz jakie imię nosisz...
Projekt edukacyjny 2015
Imię towarzyszy człowiekowi przez całe życie i zostaje wpisane do aktu urodzenia. Współcześnie połączone z nazwiskiem jest określeniem człowieka, służy do jego identyfikacji. Znaczenie imion, ich brzmienie oraz popularność badali uczestnicy projektu z klasy II b gimnazjum pt. „Jakie imiona noszą uczniowie naszego gimnazjum ? Moda czy tradycja?” Grupa projektowa
w składzie: Przemysław Baran, Patryk Kaźmierski, Sebastian Oleksak, Andżelika Wójcik i Patrycja Zielińska, pod okiem p. Izabeli Kępy, zgłębiała tajniki historii imion, obyczajowości, uwarunkowań społecznych związanych
z nadaniem imienia. Gimnazjaliści ćwiczyli również umiejętność konstruowania ankiety i badania respondentów. Samodzielnie przygotowali wzory ankiet, przeprowadzili je i opracowali wyniki. Następnie ustalili najbardziej popularne oraz unikalne imiona uczniów naszej szkoły i zestawili te informacje z danymi ogólnopolskimi. Produktem finalnym było stworzenie prezentacji multimedialnej oraz wystawy. Pokaz projektu odbył się w dniu 24.06.2015 r.
Z efektami pracy uczniów można się zapoznać w bibliotece szkolnej, gdzie znajduje się ekspozycja przygotowana przez grupę.

IK