Pszczela Wola. Powiatowa Konferencja Szkół Zawodowych 2019