Pszczela Wola. Podsumowanie projektu AIESEC w województwie lubelskim

Podsumowanie projektu AIESEC w województwie lubelskim

 

21listopada 2011 uczniowie klasy IV TP Michał Robak, Łukasz Rugała, Krzysztof Tymiński, Jerzy Surmacz wraz z opiekunem panią Irminą Lawen brali udział w Gali wieńczącej jesienną VIII edycję projektu „Express Your Knowledge” 2011/2012, organizowanej przez AIESEC Polska Komitet Lokalny Lublin w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Gala była okazją wspólnego spotkania i poznania wszystkich uczestników projektu. W ramach projektu przyjechało do Polski 10 praktykantów z różnych krajów świata: Ukrainy(2 osoby), Hiszpanii, Indonezji (2 osoby), Chin, Kazachstanu, Wietnamu, Gruzji oraz Egiptu. W dwuosobowych zespołach przeprowadzali warsztaty w języku angielskim w 37 szkołach średnich województwa lubelskiego. Projekt miał na celu dostarczenie uczniom nowych umiejętności językowych, wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, zachęcenie ich do podejmowania działań związanych z rozwojem osobowości. Prowadzone warsztaty były formą kreatywnej i twórczej nauki, sprzyjającej poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz krzewieniu wrażliwości kulturowej wśród uczniów. Podczas Gali przedstawiliśmy prezentację multimedialną z przebiegu projektu w naszej szkole, podzieliliśmy się wrażeniami z innymi uczestnikami, poznaliśmy praktykantów z innych krajów oraz mieliśmy okazję porozmawiać po angielsku. Współpraca z AIESEC jest dla nas doskonałą formą doskonalenia umiejętności językowych, poznania innych kultur, zwyczajów, a także promocją tolerancji , co ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej wśród naszych uczniów. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wziąć udział w kolejnej edycji projektu, która jest planowana na luty-kwiecień 2012.

 Irmina Lawen

 

 

Więcej zdjęć w galerii (fot. Krzysztof Tymiński): Podsumowanie projektu AIESEC