Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"

Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu
 „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"        W   ZSR CKP w Pszczelej Woli  realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, pn. „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim".

Realizacja projektu jest zaplanowana na 2 lata. Pierwszy rok mamy już za sobą. Udało się nam zrealizować większość zadań zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018. Poniższe informacje są podsumowaniem tych działań.

Od 22.11.2017 r. do  11.04.2018 r. odbyło się 10 spotkań warsztatowych, w łącznym wymiarze 50 godzin, „Poszerzamy horyzonty smaków” dla 20 uczniów TŻiUG ( 2 grupy 10 osobowe).
    Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach „Poszerzamy horyzonty smaków”  15-17 listopada 2017 r. spędzili w Krakowie, gdzie odbywała się jedna z największych imprez z branży hotelarstwa i gastronomii - Targi HORECA połączone  z targami żywności oraz winiarstwa. Oprócz zwiedzania pawilonów targowych młodzież zrealizowała również program turystyczny zwiedzając najbardziej znane miejsca historycznego Krakowa.

8.01.2018 r. rozpoczął się kurs na prawo jazdy Kategorii B dla 10 uczniów z TP i 10 uczniów TŻiUG, część teoretyczne została zakończona, praktyczna nauka jazdy również, ale egzaminy państwowe nie wypadły najlepiej.
W dniach 23.10.2017r. - 10.11.2017r. odbyły się zajęcia teoretyczne do kursu operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT. Termin egzaminu firma SZKOLPOL organizująca kurs wyznaczyła w przerwie świątecznej. Przystąpiło do niego 4 uczniów, zdało 3.
Na przełomie stycznia i lutego 20 osobowa grupa uczniów odbyła płatny staż ( 19 dni roboczych) w hotelu PIANO, MERKURY, HAMPTON HILTON i w stołówce DSK

W maju br. kolejne 5 osób odbyło staż w hotelu TRZY RÓZE, a od 4.06. do 28.06. br. 20 uczennic w hotelu KORONA, PIANO i stołówce DSK.
Od 14 maja do 27 sierpnia odbył się staż dla 20 uczniów TP w Centrum Pszczelarskim WILDE na Mazurach (cztery grupy pięcioosobowe z opiekunem).
W sumie w zadaniach realizowanych dla uczniów z Technikum Pszczelarskiego wzięło udział 37 uczniów i 63 z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Kelnerskiego (kilkoro uczniów brało udział w 2 różnych).

Wsparcie otrzymują również nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy mogą uczestniczyć w różnych kursach. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (listopad 2017 – marzec 2018) prowadził zajęcia   z carvingu  i  przygotowania sushi. W kawiarni Kawka odbyły się zajęcia z technik baristycznych.

Został zakupiony sprzęt na doposażnie pracowni pszczelarskiej oraz pokaźna ilość nowoczesnych urządzeń do pracowni gastronomicznej.

W drugim roku realizacji projektu planowane są kolejne staże, warsztaty „Poszerzamy horyzonty smaków”,
kurs kelnerski, kurs inseminacji matek, kurs na prawo jazdy B+E.

Zapraszam chętnych do zapisywania się na wstępne listy w poniedziałki i piątki do pracowni nr 8 lub 9.
Koordynator projektu – Elżbieta Gajowiak