Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uroczystą akademią, która przybliżyła nam to doniosłe wydarzenie historyczne, a także uświadomiła jak ważną rolę w czasach współczesnych pełni konstytucja. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Moniki Adamczyk, p. Ewy Tomczyk i p. Adama Pidka.