II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny

Mistrzynie ortografii

 

11 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie odbył się II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” pod patronatem UMCS i Lubelskiego Kurato-rium Oświaty. Nasze gimnazjum reprezentowały cztery uczennice: Julia Kępowicz z klasy II a oraz Weronika Szewczyk, Aleksandra Dziedzic i Emilia Górniak z klasy III b. Ten etap konkursu składał się z dyktanda i testu sprawdzającego znajomość reguł ortograficznych. Liczba uzyskanych z obu części punktów uplasowała Aleksandrę Dziedzic na 2. miejscu, a Weronikę Szewczyk na 3.

Sukces jest tym większy, że startowaliśmy w tym konkursie po raz pierwszy. Gratulujemy naszym mistrzyniom!!!