Pszczela Wola. II Powiatowa Konferencja Szkół Specjalnych