Gleba najbogatsze środowisko życia

 

Uczniowie klas III Technikum Pszczelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w dniu 16 października uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w konsorcjum z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na temat:

„Gleba najbogatsze środowisko życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”

Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z Europejskim Partnerstwem na rzecz podniesienia wiedzy oraz zrozumienia problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, co bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.