Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 10 grudnia 2018r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Nagrodzeni odebrali dyplomy z rąk pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty. W gronie 230 stypendystów znaleźli się: Bartłomiej Kopiś - IV Technikum Pszczelarskiego, Andżelika Ryba – II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Julia Wolanin - II Liceum Ogólnokształcącego. Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.