Delegacja z naszej szkoły na odsłonięciu tablicy pamiątkowej

 

11 maja 2014 delegacja naszej szkoły w składzie: Wicedyrektor Anna Szcześniak, Adam Pidek, uczniowie: Karolina Mazik, Kinga Mazik, Patryk Kucharczyk i Paweł Wołoszyn uczestniczyła w uroczystości z okazji poświęcenia krzyża i tablicy pamiątkowej porucznika pilota Jana Jakubowskiego zorganizowanej z inicjatywy Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego we współpracy z proboszczem parafii w Bystrzycy Starej księdzem prałatem Leszkiem Niedźwiedziem.
Patriotyczną uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Jana Jakubowskiego, w przedsionku kościoła umieszczono wystawę 8 plansz prezentujących postać porucznika Jakubowskiego, wykonane przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Na cmentarzu odbyło się poświęcenie krzyża i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice.
Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców i ości byli między innymi: Zofia Wożniak - siostra por. Jana Jakubowskiego wraz z rodziną, poczty sztandarowe: Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył por. Jakubowski, a później pracował w niej jako instruktor. II LO im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie, Jan Jakubowski był absolwentem II LO. Obecne były także delegacje z pocztami sztandarowymi szkół z terenu gminy. Elżbieta Budzyńska – Sekretarz Gminy i Halina Zdybel – Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Antoni Skrabucha, Radny Rady Powiatu Krzysztof Chmielik, Radni Rady Gminy: Janina Wiechnik i Krzysztof Rozwałka, Wojciech Matusiak redaktor Lotniczego Magazynu Historycznego GAPA z Warszawy, Grzegorz Dwórnik i Krzysztof Kubala z Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego w Warszawie, Edward Bąk i Adam Cnota – sponsorzy i wykonawcy krzyża i tablicy pamiątkowej.
W czasie Mszy uczniowie Gimnazjum w Bystrzycy Starej przedstawili prezentację multimedialną o życiu por. Jana Jakubowskiego, a przed kościołem rozdawali gazetki okolicznościowe: wydanie specjalne Pisma Żołnierzy Polskich Sił Powietrznych „SKRZYDŁA” i wydanie specjalne Gazetki ZSP „BYSTRZAK”.
Dalsza uroczystość odbywała się na cmentarzu. Przy metalowy krzyżu ze śmigłem i kamieniem z tablicą pamiątkową porucznika pilota Jana Jakubowskiego, WSOSP w Dęblinie wystawiła Posterunek Honorowy. Wprowadzano sztandary, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice odegrała hymn państwowy. Po hymnie ksiądz prałat dokonał poświęcenia krzyża i tablicy pamiątkowej. Następnie siostra Jana Jakubowskiego pani Zofia Woźniak, przemówiła do zebranych, po czym wspólnie z Adamem Krzeczowskim odsłoniła tablicę pamiątkową. Wojciech Matusiak Redaktor magazynu „GAPA” w krótkim, ale ciekawym wystąpieniu opowiedział o lotnictwie polskim na Zachodzie, w czasie II wojny światowej i udziale w niej por. Jakubowskiego. Wiązanki kwiatów i znicze przy tablicy złożyły delegacje: rodziny, WSOSP w Dęblinie, Wójta i Rady Gminy Strzyżewice, Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, ZSR CKP w Pszczelej Woli i Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego. Po złożeniu wiązanek zagrano „Śpij kolego”. Następnie głos zabrał siostrzeniec Jana Jakubowskiego pan Wiesław Dubielis w imieniu rodziny podziękował wszystkim zebranym, za udział w uroczystości oraz organizatorom za inicjatywę jej zorganizowania. Zaapelowałby przesłaniem tej uroczystości było, że warto mieć marzenia i warto je realizować, nawet jeśli przyjdzie za to drogo zapłacić. Jan Jakubowski od najmłodszych lat marzył o lataniu, został pilotem, był szczęśliwy gdy mógł latać. Kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy i Związek Sowiecki napadły na naszą Ojczyznę, walczył o wolna Polskę w kraju, Francji i Anglii, za te marzenia zapłacił najżywszą cenę. Na zakończenie uroczystości orkiestra zagrała wiązankę utworów wojskowych. Dla uczestników tej uroczystości była to prawdziwa lekcja polskiego patriotyzmu, dla wielu z nich pozostanie w pamięci na długie lat.
Relację fotograficzną z uroczystości można zobaczyć na stronie Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego:
Poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Adam Pidek