Archiwum aktualnosci

Klub Młodego Strażaka w Pszczelej Woli

(dodano: 2011-09-06)

 

Na wakacjach w Pszczelej

 

W dniach 28-29 sierpnia gościliśmy w naszej szkole Klub Małego Strażaka z Nadrzecza k. Biłgoraja. Dzieci, rodzice oraz ich opiekun spędzili u nas dwa dni. Nie nudzili się ani przez chwilę, bo w Pszczelej Woli czekało na nich mnóstwo atrakcji.

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy - Informacja o wynikach naboru

(dodano: 2011-08-31)

 

Informacja o wynikach naboru
w ZSR CKP w Pszczelej Woli
na stanowisko referenta do spraw księgowych


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

wybrana Pani Monika Kukuryka zamieszkała w Osmolicach Pierwszych

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Kukuryka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczę punktów.


Pszczela Wola 31.08.2011

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pszczelej Woli
Mirosław Worobik

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. księgowych - Lista kandydatów

(dodano: 2011-08-30)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Referent do spraw księgowych

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Edyta Śpiewak – zamieszkała Prawiedniki
  2. Monika Kukuryka – zamieszkała Osmolice

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31.08.2011 o godz. 13:00

Uwaga

(dodano: 2011-08-30)

Uwaga!!!


Zaliczenie praktyk zawodowych dla uczniów klas Technikum Pszczelarskiego

i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego odbędzie się

30 sierpnia 2011r o godzinie 9.00.


Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. księgowych

(dodano: 2011-08-17)

ZSR CKP W PSZCZELEJ WOLI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Referent ds. księgowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29.08.2011r. godz. 15:00 pod adresem: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 23-107 Strzyżewice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli – nazwa stanowiska referent ds. księgowych”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30.08.2011r. o godz. 8:00

Aktualne zestawy podręczników szkolnych

(dodano: 2011-07-27)

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PSZCZELEJ WOLI

w roku szkolnym 2011/2012

>>>>kliknij>>>>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności