Archiwum aktualnosci

KURS PIERWSZEJ POMOCY

(dodano: 2016-11-21)

Dn. 19.11.2016 członkowie szkolnego koła PCK odbyli 8-godzinny kurs pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Wolontariat PCK - Aktywacja” organizowany przez PCK Lublin.
Program kursu:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia.
5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych oraz urazów głowy i kręgosłupa.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warsztaty dla Szkolego Koła PCK

(dodano: 2016-11-16)

Warsztaty dla Szkolego Koła PCK  
Dn. 14.11.2016 w ramach projektu "Wolontariat PCK - Aktywacja" odbyły się warsztaty  na temat funkcjonowania wolontariatu (zasady, wartości wolontariatu, historia, idea i zasady Czerwonego Krzyża). Zajęcia poprowadził p. Kamil Raczyński (PCK Lublin). W sobotę 19.11.2016 członkowie Szkolnego Koła PCK wezmą udział w szkoleniu bazowym na temat: "Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".  Milena Daniel Opiekun SK PCK

WOLONTARIAT PCK - AKTYWACJA

(dodano: 2016-11-16)

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "WOLONTARIAT PCK - AKTYWACJA" w ramach zadania publicznego "Wolontariat w szkołach i placówkach", które współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic w przedziale wiekowym 7-19 lat w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych oraz utworzenie 39 Szkolnych Kół PCK w województwie lubelskim.   Projekt obejmuje następujące działania: 1. Organizację warsztatów dla nauczycieli 2. Organizację warsztatów dla uczniów 3. Organizacja projektów lokalnych 4. Podręcznik dobrych praktyk  Informacja na temat projektu jest także zamieszczona na stronie www PCK pod adresem:
http://www.lublin.pck.pl/pagesregion,408.html

Wycieczka kl. I B TŻ

(dodano: 2016-10-28)

 

„Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii”

 

Wycieczka kl. I B TŻ do Muzeum Lubelskiego w Lublinie na wystawę „Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii” – 19 października 2016 r. „Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii” – to tytuł kolekcji obrazów, którą odwiedzili nasi uczniowie z klasy I B Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Podczas lekcji muzealnej mieli okazję podziwiać niezwykłe pejzaże normandzkiej wsi i normandzkiego wybrzeża, osadzone w tradycji romantycznego naturalizmu i obdarzone kontemplacyjnym charakterem krajobrazu. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. prof. Ewa Tomczyk – wychowawca klasy.

 

Rządowy program

(dodano: 2016-10-24)

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Od października do grudnia 2016r. nasza szkoła bierze udział w Rządowym programie na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach grantu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem projektu jest pomoc uczniom w odkrywaniu indywidualnych uzdolnień, zamiłowań, mocnych stron w odniesieniu do potrzeb rynku pracy jak również objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną mającą na celu zapobieganie zagrożeniom wieku dorastania związanymi z uzależnieniami.

Ponadto zajęciami objęci zostaną również rodzice i nauczyciele w celu podniesienia umiejętności wychowawczych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz umiejętności wspierania dziecka w wyborze szkoły i zawodu.

20-lecie Nobla Wisławy Szymborskiej

(dodano: 2016-10-16)

 

 

20 wierszy na 20-lecie Nobla Wisławy Szymborskiej

 

W dniu 3 października 2016 roku dla uczczenia 20. rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury zaprosiliśmy pszczelowolską społeczność szkolną na spotkanie z poezją polskiej noblistki do biblioteki szkolnej. Zainteresowani mogli przysiąść na ławeczce i zagłębić się czytaniu ulubionych wierszy lub odkryć te jeszcze nieznane. Wisława Szymborska debiutowała w 1945 roku wierszem „Szukam słowa”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


Przejdź do bieżących aktualności