Archiwum aktualnosci

Warsaw Gastro Show 2016

(dodano: 2016-11-22)

 

28 października wspólnie z uczniami Technikum Żywienia uczestniczyliśmy w międzynarodowym wydarzeniu Warsaw Gastro Show 2016 w czasie którego zapoznaliśmy się z nowościami dotyczącymi napojów i żywności , urządzeń gastronomicznych, wyposażenia hoteli i restauracji. Wzięliśmy udział w wielu pokazach gastronomicznych i baristycznych prowadzonych przez znane z telewizyjnych programów kulinarnych osoby oraz kursie kelnerskim przygotowanym przez Akademię Kelnerska Grzegorza Górnika.

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY

(dodano: 2016-11-21)

Dn. 19.11.2016 członkowie szkolnego koła PCK odbyli 8-godzinny kurs pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Wolontariat PCK - Aktywacja” organizowany przez PCK Lublin.
Program kursu:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia.
5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych oraz urazów głowy i kręgosłupa.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warsztaty dla Szkolego Koła PCK

(dodano: 2016-11-16)

Warsztaty dla Szkolego Koła PCK  
Dn. 14.11.2016 w ramach projektu "Wolontariat PCK - Aktywacja" odbyły się warsztaty  na temat funkcjonowania wolontariatu (zasady, wartości wolontariatu, historia, idea i zasady Czerwonego Krzyża). Zajęcia poprowadził p. Kamil Raczyński (PCK Lublin). W sobotę 19.11.2016 członkowie Szkolnego Koła PCK wezmą udział w szkoleniu bazowym na temat: "Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".  Milena Daniel Opiekun SK PCK

WOLONTARIAT PCK - AKTYWACJA

(dodano: 2016-11-16)

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "WOLONTARIAT PCK - AKTYWACJA" w ramach zadania publicznego "Wolontariat w szkołach i placówkach", które współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic w przedziale wiekowym 7-19 lat w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych oraz utworzenie 39 Szkolnych Kół PCK w województwie lubelskim.   Projekt obejmuje następujące działania: 1. Organizację warsztatów dla nauczycieli 2. Organizację warsztatów dla uczniów 3. Organizacja projektów lokalnych 4. Podręcznik dobrych praktyk  Informacja na temat projektu jest także zamieszczona na stronie www PCK pod adresem:
http://www.lublin.pck.pl/pagesregion,408.html

Wycieczka kl. I B TŻ

(dodano: 2016-10-28)

 

„Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii”

 

Wycieczka kl. I B TŻ do Muzeum Lubelskiego w Lublinie na wystawę „Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii” – 19 października 2016 r. „Monet, Renoir, Corot i inni. Malarze Normandii” – to tytuł kolekcji obrazów, którą odwiedzili nasi uczniowie z klasy I B Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Podczas lekcji muzealnej mieli okazję podziwiać niezwykłe pejzaże normandzkiej wsi i normandzkiego wybrzeża, osadzone w tradycji romantycznego naturalizmu i obdarzone kontemplacyjnym charakterem krajobrazu. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. prof. Ewa Tomczyk – wychowawca klasy.

 

Rządowy program

(dodano: 2016-10-24)

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Od października do grudnia 2016r. nasza szkoła bierze udział w Rządowym programie na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach grantu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem projektu jest pomoc uczniom w odkrywaniu indywidualnych uzdolnień, zamiłowań, mocnych stron w odniesieniu do potrzeb rynku pracy jak również objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną mającą na celu zapobieganie zagrożeniom wieku dorastania związanymi z uzależnieniami.

Ponadto zajęciami objęci zostaną również rodzice i nauczyciele w celu podniesienia umiejętności wychowawczych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz umiejętności wspierania dziecka w wyborze szkoły i zawodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności