Archiwum aktualnosci

V Lubelskie Miodobranie

(dodano: 2009-05-12)

Zapraszamy do Pszczelej Woli

 

30 i 31 maja 2009 r. w Pszczelej Woli pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz lokalnych mediów odbędzie się V Lubelskie Miodobranie, które organizuje Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli we współpracy z Samorządami Lokalnymi.

 

 więcej >>

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu

(dodano: 2009-05-09)

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu


Od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r. w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli jest prowadzony projekt „Edukacja kluczem Twojego sukcesu” - realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zawody w Pszczelej Woli

(dodano: 2009-05-06)

VII Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody rozegrane zostały w niedzielę 26 kwietnia. Patronat honorowy sprawował tradycyjnie Pan Paweł Pikula- Starosta Lubelski.
W najwyższych konkursach szkołę i jednocześnie klasę jeździecką godnie reprezentowali na swoich podstawowych koniach Paweł Jachymek- Szamanka- dwa pierwsze miejsca na wysokościach 110 i 120cm i Przemek Wójcik- Inka- dwa drugie miejsca na wysokościach 100 i 110cm.
więcej>>

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

(dodano: 2009-04-26)

 

To dopiero koniec początku

24 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Było to jednocześnie pożegnanie ze szkołą, w której nasi maturzyści spędzili ostatnie trzy lub cztery lata. Chwila ta dostarczyła wielu wzruszeń.

 

 

Zaproszenie

(dodano: 2009-04-23)

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

w Pszczelej Woli

Szkolny Klub Jeździecki APIS Pszczela Wola

 

Zapraszamy na


VII Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody 26.04.2009r. (niedziela) od godziny 12.00
teren Szkoły w Pszczelej Woli - wjazd bramą do gospodarstwa

Spotkanie z Peterem Leslie

(dodano: 2009-04-23)

Na saksy?

Zapraszamy na spotkanie z właścicielem farmy w Szkocji w sprawie możliwości wyjazdu do pracy w okresie wakacji (zbiór truskawek i innych owoców miękkich, szczegóły podane będą na spotkaniu) spotkanie odbędzie się 24.04.2009 r o godz. 15.00 w ZSR CKP w Pszczelj Woli (internat – sala audiowizualna).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


Przejdź do bieżących aktualności