Archiwum aktualnosci

Lubelskie Miodobranie

(dodano: 2009-06-02)

 

Miodobranie w Pszczelej Woli

W dniach 30-31 maja na terenie ośrodka szkolnego w Pszczelej Woli odbyło się V Lubelskie Miodobranie połączone z X Europejskimi Spotkaniami Pszczelarskimi oraz X Festynem Ekologicznym.

 

 

Zawody strzeleckie

(dodano: 2009-05-26)

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli organizuje pierwsze MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych C.K.P. w Pszczelej Woli.
Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego oraz integracja środowiska nauczycieli i uczniów zainteresowanych strzelectwem.
Zawody odbędą się w poniedziałek 8 czerwca 2009 roku w Pszczelej Woli. Początek o godzinie 10:oo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(dodano: 2009-05-14)

V Lubelskie Miodobranie

X Europejskie Spotkania Pszczelarzy

X Festyn Ekologiczny

Pszczela Wola 30-31 maja 2009

Uwaga wystawcy

(dodano: 2009-05-13)

 

Szanowni Państwo!


Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli oraz Wójt Gminy Strzyżewice serdecznie zapraszają do zaprezentowania się Państwa Firmy 30 maja oraz 31 maja 2009 roku na imprezie V Lubelskie Miodobranie w ramach  X Europejskich Spotkań Pszczelarzy i X Festynu Ekologicznego.
szczegóły>>

V Lubelskie Miodobranie

(dodano: 2009-05-12)

Zapraszamy do Pszczelej Woli

 

30 i 31 maja 2009 r. w Pszczelej Woli pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz lokalnych mediów odbędzie się V Lubelskie Miodobranie, które organizuje Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli we współpracy z Samorządami Lokalnymi.

 

 więcej >>

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu

(dodano: 2009-05-09)

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu


Od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r. w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli jest prowadzony projekt „Edukacja kluczem Twojego sukcesu” - realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności