Archiwum aktualnosci

V Lubelskie Miodobranie

(dodano: 2009-05-12)

Zapraszamy do Pszczelej Woli

 

30 i 31 maja 2009 r. w Pszczelej Woli pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz lokalnych mediów odbędzie się V Lubelskie Miodobranie, które organizuje Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli we współpracy z Samorządami Lokalnymi.

 

 więcej >>

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu

(dodano: 2009-05-09)

Edukacja kluczem Twojego Sukcesu


Od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r. w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli jest prowadzony projekt „Edukacja kluczem Twojego sukcesu” - realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zawody w Pszczelej Woli

(dodano: 2009-05-06)

VII Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody rozegrane zostały w niedzielę 26 kwietnia. Patronat honorowy sprawował tradycyjnie Pan Paweł Pikula- Starosta Lubelski.
W najwyższych konkursach szkołę i jednocześnie klasę jeździecką godnie reprezentowali na swoich podstawowych koniach Paweł Jachymek- Szamanka- dwa pierwsze miejsca na wysokościach 110 i 120cm i Przemek Wójcik- Inka- dwa drugie miejsca na wysokościach 100 i 110cm.
więcej>>

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

(dodano: 2009-04-26)

 

To dopiero koniec początku

24 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Było to jednocześnie pożegnanie ze szkołą, w której nasi maturzyści spędzili ostatnie trzy lub cztery lata. Chwila ta dostarczyła wielu wzruszeń.

 

 

Zaproszenie

(dodano: 2009-04-23)

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

w Pszczelej Woli

Szkolny Klub Jeździecki APIS Pszczela Wola

 

Zapraszamy na


VII Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody 26.04.2009r. (niedziela) od godziny 12.00
teren Szkoły w Pszczelej Woli - wjazd bramą do gospodarstwa

Spotkanie z Peterem Leslie

(dodano: 2009-04-23)

Na saksy?

Zapraszamy na spotkanie z właścicielem farmy w Szkocji w sprawie możliwości wyjazdu do pracy w okresie wakacji (zbiór truskawek i innych owoców miękkich, szczegóły podane będą na spotkaniu) spotkanie odbędzie się 24.04.2009 r o godz. 15.00 w ZSR CKP w Pszczelj Woli (internat – sala audiowizualna).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności