Archiwum aktualnosci

Zapraszamy na Dni Otwarte 16 marca 2010

(dodano: 2010-03-06)

Zapraszamy do Pszczelej Woli!

 Uwaga! Uwaga!

Drodzy Trzecioklasiści! Drodzy Szóstoklasiści! Drodzy Rodzice!

Wszystkich zainteresowanych poznaniem naszej szkoły i ofertą edukacyjną Pszczelej Woli zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 16 marca 2010 r. od godziny 9.00. Czeka na Was wiele atrakcji:

festiwal nauki, zwiedzanie ośrodka, degustacja wyrobów wykonanych przez uczniów i prezentacja Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, degustacja miodów i produktów pszczelich oraz prezentacja Technikum Pszczelarskiego, poczęstunek dla szkół podstawowych, jazda konna, strzelnica, Izba Pamięci, prezentacje multimedialne, występ chórku szkolnego, występ zespołu Apis.

Kulig

(dodano: 2010-02-05)

Saniami po Pszczelej Woli

 

We wtorek i czwartek, 2 i 4 lutego, w Pszczelej Woli gościliśmy szóstoklasistów z okolicznych szkół podstawowych. Uroki zimy i piękno naszej okolicy uczniowie podziwiali podczas kuligu  zo rganizowanego przez Dyrekcję i nauczycieli ZSR CKP. Ze swoimi nauczycielami przyjechali do nas uczniowie z Marianki, Osmolic, Tuszowa i Żabiej Woli.

 


Projekty

(dodano: 2010-02-03)

Ruszają dwa projekty

 

„Edukacja równych szans”

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
W ramach projektu przeprowadzone zostaną od marca 2010r. do lutego 2011r. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

 

„Twój sukces w twoich rękach ”

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dla uczniów Technikum Pszczelarskiego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego zorganizowane zostaną: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (marzec - kwiecień 2010 r.), dodatkowe zajęcia specjalistyczne - kursy nadające dodatkowe uprawnienia (kwiecień 2010r. - styczeń 2011 r.), praktyki (marzec - czerwiec 2010r. oraz wrzesień 2010r. - styczeń 2011r.)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


Przejdź do bieżących aktualności