Archiwum aktualnosci

Dzień Otwarty 2010

(dodano: 2010-03-18)

Pszczela wita gości

16 marca zaprosiliśmy do naszej szkoły uczniów trzecich klas gimnazjów oraz szóstych klas szkół podstawowych wraz z ich nauczycielami i rodzicami. Spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami naszej szkoły umożliwiło wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z ofertą edukacyjną Pszczelej Woli.

 

Zapraszamy na Dni Otwarte 16 marca 2010

(dodano: 2010-03-06)

Zapraszamy do Pszczelej Woli!

 Uwaga! Uwaga!

Drodzy Trzecioklasiści! Drodzy Szóstoklasiści! Drodzy Rodzice!

Wszystkich zainteresowanych poznaniem naszej szkoły i ofertą edukacyjną Pszczelej Woli zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 16 marca 2010 r. od godziny 9.00. Czeka na Was wiele atrakcji:

festiwal nauki, zwiedzanie ośrodka, degustacja wyrobów wykonanych przez uczniów i prezentacja Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, degustacja miodów i produktów pszczelich oraz prezentacja Technikum Pszczelarskiego, poczęstunek dla szkół podstawowych, jazda konna, strzelnica, Izba Pamięci, prezentacje multimedialne, występ chórku szkolnego, występ zespołu Apis.

Kulig

(dodano: 2010-02-05)

Saniami po Pszczelej Woli

 

We wtorek i czwartek, 2 i 4 lutego, w Pszczelej Woli gościliśmy szóstoklasistów z okolicznych szkół podstawowych. Uroki zimy i piękno naszej okolicy uczniowie podziwiali podczas kuligu  zo rganizowanego przez Dyrekcję i nauczycieli ZSR CKP. Ze swoimi nauczycielami przyjechali do nas uczniowie z Marianki, Osmolic, Tuszowa i Żabiej Woli.

 


Projekty

(dodano: 2010-02-03)

Ruszają dwa projekty

 

„Edukacja równych szans”

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
W ramach projektu przeprowadzone zostaną od marca 2010r. do lutego 2011r. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

 

„Twój sukces w twoich rękach ”

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dla uczniów Technikum Pszczelarskiego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego zorganizowane zostaną: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (marzec - kwiecień 2010 r.), dodatkowe zajęcia specjalistyczne - kursy nadające dodatkowe uprawnienia (kwiecień 2010r. - styczeń 2011 r.), praktyki (marzec - czerwiec 2010r. oraz wrzesień 2010r. - styczeń 2011r.)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności