Archiwum aktualnosci

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

(dodano: 2010-09-05)

 

Pierwszy dzwonek

Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2010/2011  poprzedziła w naszej szkole uroczysta akademia, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz szacowni goście.

 

 

 

Matura 2011

(dodano: 2010-09-04)

  

Tematy prezentacji z języka polskiego

 

Lista tematów prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego w roku 2011 jest już dostępna na naszej stronie internetowej.

 

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

(dodano: 2010-09-03)

Powiat Lubelski reprezentowany przez

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli ogłasza przetarg nieograniczony (kolejny) na wykonanie zadania pn.


„MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKU PAWILONU PSZCZELARSKIEGO ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKU INTERNATU NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI”.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (sekretariat ), w godz.8.00-14.00 (nieodpłatnie) oraz na naszej stronie internetowej:
więcej informacji i załączniki>>>>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

(dodano: 2010-09-02)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dot. postępowania przetargowego o zamówienie publiczne ZP02/2010 ogłoszonego dnia 16.08.2010r. o numerze ogłoszenia 251368 – 2010 pn. „Modernizacja systemu ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”.

Przetarg

(dodano: 2010-08-13)

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych”, oferta firmy – KONTAKT Kamil Dzieńkowski z siedzibą przy ul.Diamentowa 5, 20-447 Lublin, została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert – ceny brutto.
Cena wybranej oferty wynosi 224 139,03 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze ).

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

(dodano: 2010-08-03)

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

DLA ABSOLWENTÓW ZSR CKP W PSZCZELEJ WOLI

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2010 ROKU O GODZINIE 9.00
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LUBLINIE
NA ULICY POGODNEJ 52


NA EGZAMIN NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 8.30 Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI
Naklejki z kodami kreskowymi do odbioru w sekretariacie ZSR CKP w Pszczelej Woli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


Przejdź do bieżących aktualności