Archiwum aktualnosci

Ślubowanie klas pierwszych 2010

(dodano: 2010-09-14)

 

Ślubujemy!

 

13 września o poranku uczniowie klas pierwszych wygłosili uroczystą rotę przyrzeczenia. Od tej chwili są pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. Witamy Was w Pszczelej Woli!

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

(dodano: 2010-09-05)

 

Pierwszy dzwonek

Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2010/2011  poprzedziła w naszej szkole uroczysta akademia, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz szacowni goście.

 

 

 

Matura 2011

(dodano: 2010-09-04)

  

Tematy prezentacji z języka polskiego

 

Lista tematów prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego w roku 2011 jest już dostępna na naszej stronie internetowej.

 

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

(dodano: 2010-09-03)

Powiat Lubelski reprezentowany przez

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli ogłasza przetarg nieograniczony (kolejny) na wykonanie zadania pn.


„MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKU PAWILONU PSZCZELARSKIEGO ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKU INTERNATU NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI”.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (sekretariat ), w godz.8.00-14.00 (nieodpłatnie) oraz na naszej stronie internetowej:
więcej informacji i załączniki>>>>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

(dodano: 2010-09-02)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dot. postępowania przetargowego o zamówienie publiczne ZP02/2010 ogłoszonego dnia 16.08.2010r. o numerze ogłoszenia 251368 – 2010 pn. „Modernizacja systemu ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”.

Przetarg

(dodano: 2010-08-13)

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych”, oferta firmy – KONTAKT Kamil Dzieńkowski z siedzibą przy ul.Diamentowa 5, 20-447 Lublin, została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert – ceny brutto.
Cena wybranej oferty wynosi 224 139,03 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Przejdź do bieżących aktualności