Lista aktualności

Porozumienie o współpracy

(dodano: 2017-09-21)

Mamy zaszczyt poinformować, iż dnia 03.08.2017 Dyrektor naszej szkoły, p. Mirosław Worobik oraz płk pil. Artur KAŁKO, dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, podpisali porozumienie o współpracy. Nawiązanie współpracy to dla naszej placówki wyjątkowe wydarzenie. Obecność w województwie lubelskim Jednostki Wojsk Lotniczych w Dęblinie jest dla uczniów klasy o profilu wojskowym fundamentem do ich wychowania patriotycznego oraz kultywowania tradycji lotniczych.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus +

(dodano: 2017-09-20)

Ogłoszenie !!!

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus +
odbędzie się w czwartek 21.09.2017r. o godzinie 12.00
w dużej sali audiowizualnej.


Klasy biorące udział : I , II A , II B, III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Uczniowie udają się do sali pod opieką nauczycieli uczących.
Planowany czas spotkania ok. 60 – 90 minut.

Rusza projekt: Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

(dodano: 2017-09-12)

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że w latach 2017-2019 nasza szkoła realizuje projekt

"Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Aktualnie powadzimy nabór uczniów chętnych do wzięcia udziału w następujących zajęciach:

1. Języki obce:

a. Język angielski:

- zajęcia wyrównawcze- LO – 10 uczniów

- zajęcia rozwijające - LO – 10 uczniów

b. język niemiecki

- zajęcia wyrównawcze – TŻiUG – 20 uczniów

2. ICT/programowanie - LO – 10 osób

3. Zajęcia matematyczne:

- zajęcia wyrównawcze LO – 10 uczniów, TŻiUG – 20 uczniów

- zajęcia rozwijające LO – 10 uczniów

„RAJD MALUCHÓW” w obronie pszczół

(dodano: 2017-09-08)

Pszczela Wola 11.09.2017

 

7.45- zbiórka przy małym pawilonie z plakatami

- przemówienia: Pana dyrektora Mirosława Worobika,uczestników rajdu

- przemarsz przez Pszczelą Wolę w obronie pszczół

- sadzenie roślin miododajnych przez uczestników rajdu.

- konkurs na najciekawszy plakat tematyczny „W obronie pszczół”

Rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu happeningu.

8.30- powrót na lekcje

 

 

„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

(dodano: 2017-09-04)

„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i kursy dla uczniów.


Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

1. Poszerzamy horyzonty smaków: zajęcia o łącznej liczbie 50 godzin/grupę realizowanych dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2017/2018 i 2 grup w roku szk. 2018/2019
2. Kurs na prawo jazdy kat. B: zajęcia o łącznej liczbie 60 godzin/grupę realizowanych  dla 1 grup 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018
3. Kurs profesjonalny kelner: zajęcia o łącznej liczbie 24 godzin/grupę realizowanych  dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2018/2019Technikum Pszczelarskie:
1. Inseminacja matek pszczelich: zajęcia o łącznej liczbie 30 godzin/grupę realizowanych dla 4 grup 10-cio osobowych,
2. Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT: zajęcia o łącznej liczbie 45 godzin/grupę realizowanych  dla 1 grupy 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018 i 1 grupy 10-osobowej w roku szk. 2018/2019,
3. Kurs na prawo jazdy kat. B+E: zajęcia o łącznej liczbie 35 godzin/grupę realizowanych dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2018/2019,
4. Kurs na prawo jazdy kat. B: zajęcia o łącznej liczbie 60 godzin/grupę realizowanych dla 1 grupy 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018,

Rekrutacja dla uczniów trwa do 20 września 2017.


Deklaracja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez wypełnienie i złożenie przez kandydata:
 - deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 - kwestionariusza osobowego,
 - oświadczenia uczestnika pełnoletniego/ niepełnoletniego,
 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
 - oświadczenia uczestnika projektu do przekazania informacji dotyczących jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni od  zakończenia udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych  w zakresie monitorowania.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej oraz u koordynatora projektu ( Elżbieta Gajowiak - pracownia technologii produktów pszczelich ).

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz <<pobierz>>

deklaracja <<pobierz>>

oświadczenie1 <<pobierz>>

oświadczenie2 <<pobierz>>

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

(dodano: 2017-08-30)

Ogłoszenie

Rozpoczęcie roku szkolnego  godzina 9:00
Msza święta w kościele w Żabiej Woli 8:00


Opiekę na  uczniami sprawują wychowawcy klas.
Uczniowie są przywożeni pod kościół dowozem szkolnym.

Trasa:  Marianka , Osmolice , Prawiedniki ,Polanówka
Uczniowie powinni być na przystankach 20 minut później niż w dni nauki szkolnej.


Trasa : Iżyce,  Bychawka , Tuszów
Uczniowie powinni być na przystankach o godzinie 7.30

Lublin
Uczniowie powinni być na przystankach
o godzinie 7.10


Przejdź do archiwum aktualności