ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W PSZCZELEJ WOLI

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Uwaga!


Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)

szkoła zapewnia podręczniki wieloletnie + ćwiczenia

dla uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

(poza religią: klasa III - „Żyję Twoją miłością” – redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy Wydawn. Arch. Lubelskiej „Gaudium”)