ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W PSZCZELEJ WOLI

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

pobierz (.doc)>>

 

 

 

Uwaga!

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)

- podręczniki wieloletnie + ćwiczenia dla uczniów klasy II i III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018
(poza religią: klasa II - „Z Tobą idę przez życie” – redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy Wydawn. Arch. Lubelskiej „Gaudium”,

klasa III - „Żyję Twoją miłością” – redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy Wydawn. Arch. Lubelskiej „Gaudium”)
zapewnia szkoła.