KELNER              513101

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych.
Kandydat ubiegający się o posadę kelnera powinien znać języki obce, a przynajmniej jeden biegle w mowie i piśmie, co przydaje mu się w kontaktach z klientem cudzoziemcem. Dobrze jest, jeśli zna kilka podstawowych zwrotów w wielu językach.

W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.
Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innej placówki np. hotelu, teatru.