ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE:

 

 

CUKIERNIK          751201

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowania wyrobów cukierniczych.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Język obcy ukierunkowany zawodowo
posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających
realizację zadań zawodowych;

 

 

KUCHARZ              512001

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Język obcy ukierunkowany zawodowo
posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

 

PiEKARZ          751204

 

Zadania zawodowe:
1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Charakterystyka zawodu
Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Możliwości zatrudnienia
Piekarz może pracować w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży pieczywa. Może również samodzielnie prowadzić piekarnię lub cukiernię

 

 

JEŹDZIEC

 

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jeździec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem i przygotowaniem koni do użytkowania;
 2)dosiadanie koni,
 3)jeżdżenie konno oraz powożenie zaprzęgami;
 4)wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych i rekreacyjnych;
 5)obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;
 6)prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepami.