semestr II

 

Plan zajęć na II semestr roku szkolnego 2018/2019
Kkz tp2a, Kkz tp2b, Kkz p1a, Kkz tr2, I LO


<<pobierz>>

 
Plan zajęć na II semestr roku szkolnego 2018/2019
Kkz tp2c, Kkz p1b, Kkz p1c, Kkz r1


<<pobierz>>


Plan zajęć e-learningowych na II semestr roku szkolnego 2018/2019
tp2a, tp2b, tp2c, p1a, p1b, p1c, tr2, r1


<<pobierz>>

 

 

semestr I

 

 

Plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Kkz tp2c, Kkz tp1b, Kkz p1c, Kkz tr1

zjazd zaliczeniowy 14-15 grudnia 2018 r. 

<<pobierz>>

  

Plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Kkz tp2a, Kkz tp2b, Kkz p1a, Kkz tr2, I LO

<<pobierz>>

 

Plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Kkz tp2c, Kkz p1b, Kkz p1c, Kkz r1, Kkz 2k

<<pobierz>>

 

Plan zajęć e-learningowych na I semestr roku szkolnego 2018/2019

tp2a, tp2b, tp2c, p1a, p1b, p1c, tr2, r1, k1,     <<pobierz>>

 

 

Wykaz przedmiotów w poszczególnych kwalifikacjach i ich skróty

 

Kwalifikacja R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (niem)
Produkcja rolnicza (pr.rol.)
Chów i hodowla pszczół (chw.i hd.psz).
Gospodarka pasieczna (gosp.pas.)
Technologia produktów pszczelich (tch,pr.psz.)
Pożytki pszczele (poż.psz.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia pasieczna (pc.pasiecz.)
Pracownia produkcji rolniczej (pc.pr.rol.)
Pracownia techniczna (prac.tech.)

 

Kwalifikacja R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (niem)
Organizacja produkcji pszczelarskiej (org.pr.psz.)
Organizacja produkcji rolniczej (org.pr.rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia organizacji produkcji pasiecznej (pc.org.pr.pas.)
Pracownia organizacji produkcji rolniczej(pc.org.pr.rol.)
Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (ang.)
Produkcja roślinna (prod.rośl.)
Produkcja zwierzęca (prod. zw.)
Technika w rolnictwie (tech w rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia produkcji rolniczej (pc.pr.rol.)

 

Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (ang.)
Organizacja produkcji rolniczej (org.pr.rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia organizacji produkcji rolniczej (pc.org.pr.rol)
Praktyki zawodowe

 

Kwalifikacja R.27 Jeździectwo i trening koni

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w jeździectwie
Język angielski w jeździectwie
Nauka jeżdziectwa
Prowadzenie treningu koni
Przepisy ruchu drogowego

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Prowadzenie treningu koni zajęcia praktyczne

 

Kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w gastronomii

Język angielski w gastronomii

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Procesy technologiczne w gastronomii

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia gastronomiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć na II semestr roku szkolnego 2016/2017

  

Plan zajęć kursów w zawodzie Technik Pszczelarz, Technik Rolnik

(p1b, p1c, tp2c, tr1)

<<pobierz>>

 

Plan zajęć kursów w zawodzie Technik Pszczelarz, Technik Rolnik i Liceum Ogólnokształcącego

(p1a, tp2a, tp2b, tr2, II LO)

 <<pobierz>>

 

 Plan zajęć kursów w zawodzie Kucharz i Jeździec (K1, J1)
 <<pobierz>>

 

 

Prosimy słuchaczy szkół policealnych o zgłaszanie rezerwacji miejsc noclegowych w internacie i posiłków.

 

 

Plan zajęć e-learningowych w II semestrze roku szkolnego 2016/17

tp2a, tp2b, tp2c,    p1a, p1b, p1c,   tr2, tr1

<<pobierz>>

 Plan zajęć e-learningowych dla Kkz k1 i J1  w II semestrze 2016/17roku

<<pobierz>>