Pszczela Wola. Plan prezentacji

Poniżej prezentujemy przykładowy plan prezentacji.

 

 

 

Józef Pszczelowolski


Temat: Przemiana wewnętrzna bohatera. Przedstaw różne ujęcia tego motywu na podstawie wybranych przykładów literackich

I. Bibliografia


Literatura podmiotu
1. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Wrocław, Ossolineum, 1996, ISBN 83-04-04011-5.
2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Wrocław, Ossolineum, 1984, ISBN 83-04-01672-9.
3. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod, Wrocław, Ossolineum, 1998, ISBN 83-04-04400-5.
4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław, Ossolineum, 1981, ISBN 83-04-00359-7.
5. Nałkowska Zofia, Granica, Kraków, Zielona Sowa, 2005, ISBN 83-7435-007-5.

Literatura przedmiotu
1. Dernałowicz Maria, Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
2. Janion Maria, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, 83-06-01840-0.
3. Przemiana [w:] Słownik motywów literackich, red. A. Nawrot, Kraków, Wydawnictwo Greg, 2004 ISBN 83-7327-394-8, s. 292-296.
4. Przybylski Ryszard, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
5. Winniczuk Lidia, Metamorfozy w „Metamorfozach” [w:] taż, Od starożytności do współczesności, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, ISBN 83-01-02223-X, s. 101-114.
6. Zaworska Helena, „Granica” Zofii Nałkowskiej, Warszawa, Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 1991, ISBN 83-02-04356-7.

 

II. Ramowy plan wypowiedzi


1. Teza
a) Przemiana jako topos. Biblijne archetypy (król Dawid, syn marnotrawny).
b) Różne kierunki przemiany. Przemiana nagła lub stopniowa. Czynniki powodujące przemianę: psychologiczne (wpływ innych osób, ambicje, doświadczenia, choroba), społeczne (chęć zrobienia kariery, wzbogacenia się), polityczne (wojna, uwięzienie, sytuacja państwowa).
2. Kolejność prezentowanych argumentów
a) Przemiana wskutek czynników psychologicznych
Pan Tadeusz A. Mickiewicz
· Biografia Jacka Soplicy (przemiana z awanturnika w pokornego obrońcę ojczyzny)
· Poczucie winy jako powód przemiany duchowej
· Porównanie z Andrzejem Kmicicem z Potopu H. Sienkiewicza
Zbrodnia i kara F. Dostojewski
· Przyczyny zbrodni Raskolnikowa
· Rodion Raskolnikow ofiarą własnej zbrodni
b) Przemiana wskutek czynników społecznych
Granica Z. Nałkowska
· Zarys biografii Zenona Ziembiewicza (stopniowe odejście od ideałów młodości)
· Słabość bohatera, brak radykalizmu jako przyczyna przemiany z bohatera pozytywnego w negatywnego
c) Przemiana wskutek czynników politycznych
Dziady cz. III A. Mickiewicz
· Gustaw – nieszczęśliwy kochanek i Konrad – bojownik o sprawę narodową
· Moment przemiany bohatera (cela Konrada)
Konrad Wallenrod A. Mickiewicz
· Przemiana z honorowego rycerza w człowieka walczącego podstępnie
· Zmiana imienia zmianą tożsamości – podobnie jak Konrad-Gustaw, Jacek Soplica, Andrzej Kmicic
3. Wnioski
a) Czynniki powodujące przemianę często nakładają się na siebie.
b) Literatura częściej przedstawia przemianę bohatera z negatywnego w pozytywnego.

 

III. Materiały pomocnicze


1. wybór cytatów