W zakładce Tematy prezentacji znajdziecie listę tematów do wyboru.
W zakładce Bibliografia prezentujemy obowiązujące w naszej szkole zasady
bibliograficzne. Wszystkie opisy bibliograficzne powinny być sporządzone
według tego schematu. Znajdziecie tam przykłady opisów bibliograficznych
różnych dokumentów. W zakładce Plan prezentacji zamieściliśmy przykładowy

plan zawierający bibliografię oraz ramowy plan wypowiedzi.