Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli jest propozycją dla uczniów, którzy zainteresowani są dalszym kształceniem na poziomie studiów wyższych. Koncentrujemy się na doskonałym przygotowaniu do egzaminów maturalnych, m.in. poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów, proponując ciekawe zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwój zainteresowań i pasji.  W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do klas: jeździeckiej, językowej, sportowej - piłka nożna oraz wojskowej