Pszczela Wola. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół dla dorosłych. Proponujemy Państwu trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe raz w miesiącu). Organizujemy egzaminy maturalne, wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki dla ZUS-u  i innych instytucji. Jednocześnie mogą Państwo uczestniczyć w naszych kursach i zdobywać kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Potrzebne dokumenty:

- świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

- podanie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy (druki do pobrania w zakładce Rekrutacja na naszej stronie internetowej)

- 1 zdjęcie

- ksero dowodu osobistego

 

Zapraszamy!

 

 

 

zaliczenia! 5 semestr

 

 

 matematyka

 

praca kontrolna 1


praca kontrolna 2

 

 

.język rosyjski

Przetłumacz jeden z tekstów na język polski.   >plik.docx<

 

 

 

geografia

( dwie prace)

1. Rolnictwo w Polsce

2. Przemysł Polski.

 

  

 Tematy referatów z języka polskiego - klasa III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:


1.    Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat wykorzystując znajomość I tomu powieści.
2.    Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego
3.    Historia a współczesność w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
4.    Dekadentyzm w poezji Kazimierza Przerwy – Tetmajera
5.    Ocena społeczeństwa polskiego w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
6.    Rozwiń myśl Artura Górskiego "Dekadencja to zwichnięcie skrzydeł i wleczenie ich po ziemi. Skrzydła to czasami niezwykle piękne, ale niezdolne do lotu." A czy my, Polacy, mamy między sobą dekadentów?
7.    Jądro ciemności Josepha Conrada głosem w rozważaniach na temat podboju, postępu i rozwoju cywilizacji
8.    Śmierć dopełnienie życia czy jego zaprzeczenie? Udziel odpowiedzi na podstawie Chłopów Władysława Reymonta
9.    Przedstaw różne modele życia prezentowane w literaturze młodopolskiej, ustosunkuj się do nich i określ, który jest Ci najbliższy. Przedstaw temat analizując bliskie ci utwory młodopolskie.
10.    Neoromantyzm- kontynuacje, inspiracje i nawiązania do literatury i kultury romantyzmu w Młodej Polsce
11.    Spory o kształt przyszłej Polski oraz znaczenie patriotyzmu w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
12.    Czy postawa dekadencka charakterystyczna dla końca XIX wieku jest bliska tobie – człowiekowi przełomu wieków?
13.    Jądro ciemności, Zbrodnia i kara oraz Ludzie bezdomni jako powieści o niepowodzeniu dziewiętnastowiecznego modelu cywilizacyjnego
14.    Jednostka a społeczeństwo - refleksje po lekturze Lalki i Ludzi bezdomnych
15.    „Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy wielkim sztandarem narodowym” – myśl Cypriana Kamila Norwida w odniesieniu do Wesela Stanisława Wyspiańskiego
16.    Problemy społeczne i polityczne Polski niepodległej na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego
17.    Wpływ impresjonizmu na poetykę powieści Ludzie bezdomni i konstrukcję głównego bohatera
18.    Artysta młodopolski w poszukiwaniu piękna i spokoju. Gdzie ich szukano? Gdzie je odnajdywano? Rozważ problem na wybranych przykładach.
19.    Lekarz to zawód czy posłannictwo? Odpowiedz na pytanie posiłkując się lekturą Ludzi bezdomnych.
20.    Kim jest człowiek? Refleksja nad złożoną naturą ludzką na przykładzie bohaterów młodopolskich.

Objętość pracy m.in. 250 słów.