Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół dla dorosłych. Proponujemy Państwu trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe raz w miesiącu). Organizujemy egzaminy maturalne, wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki dla ZUS-u  i innych instytucji. Jednocześnie mogą Państwo uczestniczyć w naszych kursach i zdobywać kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Potrzebne dokumenty:

- świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

- podanie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy (druki do pobrania w zakładce Rekrutacja na naszej stronie internetowej)

- 1 zdjęcie

- ksero dowodu osobistego

 

Zapraszamy!

 

 

 

zaliczenia! 1 semestr (2018/2019)

 

 

 matematyka

 

 Zaliczenie I semestru z matematyki

 

 

język angielski

 

 

 

geografia

( dwie prace)

 

1. Kształt i rozmiary Ziemi·   ( poglądy na kształt Ziemi)

 2. Atmosfera. Skład i budowa atmosfery

 

   

język polski

 

 

 

historia

 1. Postanowienia traktatu wersalskiego (28.06.1919r.).

2. Zamach majowy i rządy sanaji (12.05.1926).

3. Polska w przededniu II wojny światowej (pakt Ribbentrop - Mołotow, polityka zagraniczna Polski, sojusznicy Polski).

 

 

 

wos

1. Podstawy i zasady ustroju RP (konstytucja 1997).

2. Pojęcie prawa i norm prawnych.

3. Dlaczego warto iść na wybory?

 

 

 

biologia

(dwa tematy do wyboru)

1.  Biotechnologia - tradycyjne metody w nowoczesnym świecie.

2. Budowa DNA i RNA.

3. Mutacje genetyczne - przyczyny i skutki.

 

 

 

chemia

 

1. Środki czystości, a środowisko przyrodnicze.
2. Dodatki do żywności - ich funkcje, znaczenie i konsekwencje stosowania.

 

 

fizyka

 

 Zaliczenie I semestru z fizyki

 

 

podstawy przedsiębiorczości

 

1. Role społeczne i rodzaje zachowań.

2. Komunikacja społeczna.

3. Konflikty i ich rozwiązywanie.

4. Techniki manipulacyjne w negocjacjach.