LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA WOJSKOWA:

•    Uczniowie klasy wojskowej w ciągu 3 lub 4 lat realizują podstawę programową dla Liceum – nauka kończy się Egzaminem Maturalnym.
•    Na zajęciach wojskowych uczniowie uczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, topografii wojskowej, udzielania pierwszej pomocy, samoobrony i wielu innych umiejętności i wiadomości związanych ze służbą wojskową.
•    Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych zarówno cywilnych, jak i mundurowych.
•    Kształtujemy odpowiednie postawy obywatelskie; pracowitość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, szacunek do drugiego człowieka, patriotyzm.
•    Edukacja wojskowa prowadzona jest w szkole, na strzelnicy, w terenie,na obozach kondycyjno-wojskowych, na terenach poligonów oraz w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
•    Zajęcia specjalistyczne realizowane są przy współpracy  szkoły
 oraz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, z którą szkoła współpracuje na mocy podpisanego Porozumienia od 2017roku.

 

 przedmioty w zakresie rozszerzonym:  j. polski, historia