Klasa językowa

 

Uczniowie klasy językowej Liceum Ogólnokształcącego będą mieli okazję doskonalić znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego, a w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych rozwijać swoje zainteresowania i przygotować się do jak najlepszego zdania matury. Przedmioty na poziomie rozszerzonym to język angielski, biologia oraz matematyka. Stosownie do profilu klasy szkoła oferuje:
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów kierunkowych przygotowujące do matury
- naukę z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni komputerowych oraz sal lekcyjnych zaopatrzonych w tablice interaktywne
- spotkania tematyczne, wyjazdy krajowe oraz zagraniczne, konkursy, projekty związane z profilem klasy
- realizację zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych