Klasa o profilu dziennikarskim ma rozszerzony program nauczania z języka polskiego i informatyki. Uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza prasowego i radiowego, podstawowe gatunki dziennikarskie, zasady redakcyjnego opracowania tekstów z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz publicznego zabierania głosu. Przedmioty specjalizacyjne w klasie to: multimedia i grafika komputerowa, edukacja filmowa oraz warsztaty redaktorsko-medialne. 

 

 

  

Klasa dziennikarska pozwala na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz umożliwia przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych, a także podjęcie aktywnej współpracy z mediami. Głównym założeniem zajęć jest praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, co umożliwi uczniowi aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, a w przyszłości regionu i państwa.
Uczniowie klasy dziennikarskiej uczą się praktycznej pracy dziennikarza, pisząc i redagując teksty, wykonując zdjęcia i realizując filmiki.

Redagują szkolną e-gazetę "Żądło".

 
 

 Żądło nr 1