Pszczela Wola. Gimnazjum Publiczne

Gimnazjum Publiczne w Pszczelej Woli

 

Gimnazjum Publiczne przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli funkcjonuje od 2001 roku. Bazę dydaktyczną stanowią doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe, doświadczeni nauczyciele. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, mogą tańczyć i śpiewać  w Zespole Pieśni i Tańca "Apis" a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy trzy profile:

  • klasa ogólna

  • klasa wojskowa

  • klasa sportowa