Sesja egzaminacyjna styczeń - luty 2019 r.

 

Uwaga!!!
Zdający egzamin praktyczny 09.01. 2019r.
o godz. 13.00 z kwalifikacji R.16 i R.17 odbędzie się w sali gimnastycznej
Z kwalifikacji T.15 w sali dużej audiowizualnej w internacie


Egzamin pisemny 10.01.2019r. o godz. 10.00 z kwalifikacji R.03
dla słuchaczy Kkz oraz R04 i T.06 dla kl. IV TP i III TŻ odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie
Egzamin pisemny 10.01.2019r. o godz. 10.00 z kwalifikacji R.04 dla słuchaczy Kkz w sali gimnastycznej (budynek szkoły)
Egzamin pisemny 10.01.2019r. o godz. 12.00 z kwalifikacji R.16, R.17 i T.15 dla wszystkich odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie

Egzaminy praktyczne z wykonaniem
z kwalifikacji R.04 w pawilonie małym
z kwalifikacji T.06 w s.67 w internacie
z kwalifikacji R.03 w gospodarstwie rolnym


Należy zgłosić się 30 minut przed egzaminem z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Na salę nie wnosimy toreb, komórek itp. rzeczy !!!!!!
Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

 

Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>


Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
 
Egzamin z kwalifikacji: T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>

 

 


Na egzamin stawiamy się pół godziny wcześniej
Z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Nie wnosimy torebek portfeli, Komórek itp. akcesoriów
Spóźnialscy na egzamin nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939). <<pobierz>>

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. <<pobierz>>

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń-luty 2019 r. <<pobierz>>

.

 

.