Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny
20.06.2017r. godz. 10.00 (sala 1)
Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny

Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>


Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny
20.06.2017r. godz. 10.00 (sala 2)
Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny
Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>


Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny
20.06.2017r. godz. 12.00 (sala 1)
Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny
26.06.2017r.. godz. 13.00 (sala 2a)
Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>
 

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny
20.06.2017r. godz. 12.00 (sala 2)
Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny
26.06.2017r.. godz. 13.00 (sala 1a)
Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>

 
Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny
20.06.2017r. godz. 12.00 (sala 1)
Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  <<pobierz>>
Etap praktyczny
26.06.2017r..godz. 13.00 (sala 2b)
Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  <<pobierz>>

 

 

Egzamin zawodowy w starej formule

Egzamin pisemny 2017-06-12 godz. 12:00 (sala 1)
Technik żywienia i gospodarstwa domowego  <<pobierz>>
Technik pszczelarz  <<pobierz>>
Technik rolnik  <<pobierz>>


Egzamin praktyczny 2017-06-13 godz. 9:00 (sala 1)
Technik żywienia i gospodarstwa domowego  <<pobierz>>
Technik pszczelarz  <<pobierz>>
Technik rolnik  <<pobierz>>


Na egzamin stawiamy się pół godziny wcześniej
Z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Nie wnosimy torebek portfeli, Komórek itp. akcesoriów
Spóźnialscy na egzamin nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. <<pobierz>>

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. <<pobierz>>

.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. – egzamin w „starej” formule <<pobierz>>