Pszczela Wola. Egzamin zawodowy

Uwaga!!!


Egzamin pisemny 19.06.2018r. (wtorek)

o godz.10.00
Dla z kwalifikacji R.04, R.03, T.06 odbywa się w sali audiowizualnej dużej (internat I piętro)

o godzinie 12.00
z kwalifikacji R.16, T.15, T.10 odbywa się w sali audiowizualnej dużej (internat I piętro)
z kwalifikacji R.17 odbywa się w sali gimnastycznej (budynek szkoły)


Egzamin praktyczny
z kwalifikacji R.04 w pawilonie pszczelarskim małym 27 i 28.06.2018r. według harmonogramu.
z kwalifikacji T.06 w sali 68 w internacie 22.06.2018r. według harmonogramu
z kwalifikacji R.03 odbywa się w gospodarstwie szkolnym od 23.06.2018r. według harmonogramu.

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 26.06.2018r.(wtorek) o godz. 13.00
z kalifikacji R.16, odbywa się w sali audiowizualnej dużej (internat I piętro)
z kwalifikacji T.10, T15 odbywa się w sali nr 7 pawilon duży (I piętro)
z kwalifikacji R.17 odbywa się w sali gimnastycznej (budynek szkoły)

 

 

Sesja egzaminacyjna czerwiec-lipiec 2018r.

 

Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>


Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
 
Egzamin z kwalifikacji: T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Etap praktyczny Harmonogramy: T.10 Organizacja usług gastronomicznych <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>

 

 


Na egzamin stawiamy się pół godziny wcześniej
Z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Nie wnosimy torebek portfeli, Komórek itp. akcesoriów
Spóźnialscy na egzamin nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939). <<pobierz>>

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. <<pobierz>>

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. <<pobierz>>

 

.