Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

 

 

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej <<<pobierz>>


Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej <<<pobierz>>

 

kwestionariusz osobowy.doc

 

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie ( wydawane jest w sekretariacie szkoły)
skierowanie_na_badania.pdf

 

Podanie dla kandydatów z gimnazjów nie objętych rekrutacją elektroniczną (z województwa innego niż lubelskie):

 

pusty wniosek pogim.pdf

 

pusty wniosek posp.pdf

 

 

 

 szkoły policealne 

  • Roczna Szkoła Policealna : Opiekunka Środowiskowa
  • Dwuletnie Szkoły Policealne: Informatyczna, Administracji

        
         karta informacyjna.doc, podanie.doc, kw. osobowy.doc

 

 liceum ogólnokształcące dla dorosłych

        
         karta informacyjna.doc, podanie.doc, kw. osobowy.doc

 

 

 

szkoły (kursy) umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych

 

1) podanie do szkoły umożliwiającej zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie:
- technik pszczelarz
- technik rolnik
- technik żywienia i usług gastronomicznych
2) kwestionariusz osobowy

 

 

 

 

 Dokumenty zamieszczone na tej stronie zapisane sa w formacie Word. Klikając na aktywny link (np. karta.doc) plik automatycznie zostanie pobrany na dysk ale wymaga zatwierdzenia i podania lokalizacji. Dokumenty są przyporządkowane do odpowiednich szkół. Prosimy wypełnić dokumenty zgodnie z treścią w nich zawartą i dostarczyć do szkoły osobiście lub przesłać na adres szkoły pocztą tradycyjną. W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

gimnazjum

karta informacyjna.doc
podanie.doc
osobowy.doc

szkoły ponadgimnazjalne 

Czteroletnie Technikum Pszczelarskie
 Czteroletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Czteroletnie Technikum Agrobiznesu
Czteroletnie Technikum Turystyki Wiejskiej
Czteroletnie Technikum Kelnerskie
 Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

                rekrutacja elektroniczna

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Po dokonaniu wyboru szkół należy wygenerować podanie, wydrukować i po podpisaniu przez rodzica/opiekuna dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Prosimy rownież o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego   >>>>kwestionariusz osobowy.doc

 

 

Formularz dla uczniów z gimnazjów nie objętych systemem elektronicznej rekrutacji:

formularz-zgloszeniowy_ucznia.doc

  lub

formularz-zgloszeniowy_ucznia.docx

 

Prosimy r

 

ownież o wypełnienie i dostarczenie karty informacyjnej >>>>kwestionariusz osobowy.doc

 

 

 

 o